foobar2000.pl - polskie forum: Progressbar z sliderem - pomoc - foobar2000.pl - polskie forum

Skocz do zawartości

Strona 1 z 1
 • Nie możesz napisać tematu
 • Nie możesz odpowiedzieć

Progressbar z sliderem - pomoc

#1 Użytkownik nie jest zalogowany   emte Ikona

 • foon00b
 • Ikona
 • Rejestracja 18-czerwiec 09

Napisano 18 czerwiec 2009 - 20:14

Prosiłbym o pomoc w ustawieniu pasku przewijania piosenki. Zazwyczaj jest to poprostu wypelnienie, natomiast ja chciałbym posługiwać się sliderem. Używam panelsUI. Chodzi o to, że chciałbym żeby ktoś życzliwy napisał mi kod, ponieważ ja próbowałem przez dłuższy czas ale nie moe dojść do tego. Załączam swoją konfigurację i obrazek dla rozjaśnienia sytuacji.

Dołączona grafika

// Background
$drawrect(20,20,20,20,brushcolor-0-0-0 pencolor-NULL)
$setpvar(vista,1)


$ifequal($getpvar(Vista),1,
	$setpvar(Vista,$glass(15,33,20,10))
$imageabs2(0,0,,,,,0,0,/fooHydrangeaBlack\bg.png,)
,
$imageabs2(0,0,,,,,0,0,/fooHydrangeaBlack\bg.png,)
)
$windowstyle(hidetitlebar[,hidetitlebar])

// PerTrack
$puts(yOffset,0)

$select($add($getpvar(display.mode),1),
$panel(Playing,Track Display,23,30,670,250,)
$panel(Visualisations,Channel spectrum panel,15,239,688,42,)
,
$panel(Playlist views,Single Column Playlist,23,35,739,245,)
,
$panel(Panels,Playlist switcher,20,35,678,235,)
,
$panel(Panels,Lyric Show,16,22,688,245,)
)

// PerTrack
$if(%_isplaying%,
$settitle(%artist% - %title%)
$settray(%artist% - %title%)
,
$settitle(Foobar2000)
$settray(Foobar2000)
)

// ***BUTTONS***
$button(314,281,30,29,0,0,/fooHydrangeaBlack\btn-prev.png,/fooHydrangeaBlack\btn-prevh.png,Previous,)
$button(344,281,30,29,0,0,$if($or(%ispaused%,$not(%isplaying%)),/fooHydrangeaBlack\btn-play.png,/fooHydrangeaBlack\btn-pause.png),$if($or(%ispaused%,$not(%isplaying%)),/fooHydrangeaBlack\btn-playh.png,/fooHydrangeaBlack\btn-pauseh.png),$if($or(%ispaused%,$not(%isplaying%)),Play,Pause),)
$button(374,281,30,29,0,0,/fooHydrangeaBlack\btn-next.png,/fooHydrangeaBlack\btn-nexth.png,Next,)

$button(659,281,12,12,0,0,/fooHydrangeaBlack\menu.png,/fooHydrangeaBlack\menuh.png,MENU,TOOLTIP: Menu)

// Close - min
$button(552,281,31,22,0,0,/fooHydrangeaBlack\btn-close.png,/fooHydrangeaBlack\btn-closeh.png,Exit,)
$button(596,281,37,22,0,0,/fooHydrangeaBlack\btn-min.png,/fooHydrangeaBlack\btn-minh.png,Hide,)

// ***PANEL SWITCH BUTTONS***
// PerTrack
$button(15,281,38,28,0,0,/fooHydrangeaBlack\btn-info.png,/fooHydrangeaBlack\btn-infoh.png,'PVAR:SET:display.mode:0',TOOLTIP: Info)
$button(95,281,12,12,0,0,/fooHydrangeaBlack\btn-plist.png,/fooHydrangeaBlack\btn-plisth.png,'PVAR:SET:display.mode:1',TOOLTIP: Playlist)
$button(147,281,12,12,0,0,/fooHydrangeaBlack\btn-manager.png,/fooHydrangeaBlack\btn-managerh.png,'PVAR:SET:display.mode:2',TOOLTIP: PlaylistManager)
$button(55,281,12,12,0,0,/fooHydrangeaBlack\btn-lyrics.png,/fooHydrangeaBlack\btn-lyricsh.png,'PVAR:SET:display.mode:3',TOOLTIP: Lyrics)

// ***SEEKBAR***
// Background
$imageabs2(0,0,,,,,18,12,/fooHydrangeaBlack\tb.png,)

// PerSecond
$if(%isplaying%,
$puts(progress,$muldiv(%playback_time_seconds%,$sub(%_width%,10),%length_seconds%))
,)
$ifgreater($get(progress),0,$padding(0,0)$imageabs2(0,0,,,$get(progress),,6,12,/fooHydrangeaBlack\bslider.png,),)

// PerTrack
$panel(Panels,Seek Panel,18,15,688,15,)v* Č~Aťôú'Oťđé  Playlist views7   @@VERSION3@@    @@VERSION3@@T  ő˙˙˙           T r e b u c h e t  M S                     ŔŔŔ   h  ˙˙˙˙   ˙˙˙  × $puts(coverstring,$replace(%path%,%filename_ext%,folder.*))

// background
$if($stricmp($mod(%list_index%,2),0),)
$if(%_selected%,$if($stricmp($mod(%list_index%,2),1),$imageabs2(0,0,,,,,0,0,/fooHydrangeaBlack\select.png,),$imageabs2(0,0,,,,,0,0,/fooHydrangeaBlack\select.png,))$if($stricmp($mod(%list_index%,2),1),$drawrect(,,,,brushcolor-null pencolor-null)))
$if(%_focused%,$drawrect(0,,$add(%_width%,2),,brushcolor-null pencolor-null))

$if($and($greater(7,%_itemindex%),$greater(%_itemcount%,0),%totaltracks%),

// coverart
$imageabs2(99,99,,,,,$sub(%_width%,245),$sub(33,$mul(%_itemindex%,19)),/fooHydrangeaBlack\shadow.png,)
$imageabs2(80,80,,,,,$sub(%_width%,240),$sub(41,$mul(%_itemindex%,19)),/fooHydrangeaBlack\nocover.png,)
$imageabs2(80,80,,,,,$sub(%_width%,235),$sub(41,$mul(%_itemindex%,19)),$get(coverstring),)
$imageabs2(80,80,,,,,$sub(%_width%,240),$sub(41,$mul(%_itemindex%,19)),/fooHydrangeaBlack\case.png,)

// info for files with coverart
$if(%isplaying%,$alignabs(9,1,40,40,,)$font(webdings,9,,255-255-255)$if(%ispaused%,;,4),
$alignabs(5,0,22,18,center,middle)$font(Calibri Bold,8,,80-166-240)$num(%tracknumber%,2).)
$alignabs(30,0,$sub(%_width%,270),18,left,middle)$font(Calibri,8,bold,$if(%isplaying%,227-35-116,247-247-247))%title%
$alignabs($sub(%_width%,130),0,50,18,right,middle)$font(Trebuchet MS,8,,$if(%isplaying%,130-160-180,180-180-180))[]$font(Calibri Bold,8,,$if(%isplaying%,227-35-116,247-247-247))$if(%isplaying%,%playback_time_remaining%,%length%),

// info for without coverart
$if(%isplaying%,$alignabs(9,1,40,40,,)$font(webdings,9,,255-255-255)$if(%ispaused%,;,4),
$alignabs(5,0,22,18,center,middle)$font(Calibri Bold,,8,80-166-240)$if(%totaltracks%,%tracknumber%.,$num(%_itemindex%,2).))
$alignabs(30,0,$sub(%_width%,162),18,left,middle)$font(Calibri,8,bold,$if(%isplaying%,227-35-116,247-247-247))$if(%totaltracks%,,[%artist% - ])%title%$font(Trebuchet MS,8,bold lowercase,$if(%isplaying%,120-150-170,170-170-170))$if(%totaltracks%,,[ '('%genre%[',' %date%]')'])
$alignabs($sub(%_width%,130),0,50,18,right,middle)$font(Calibri Bold,8,,$if(%isplaying%,130-160-180,180-180-180))[]$font(Calibri Bold,8,,$if(%isplaying%,227-35-116,247-247-247))$if(%isplaying%,%playback_time_remaining%,%length%))
‹ $imageabs2(0,0,,,,,0,0,/fooHydrangeaBlack\groupbg.png,)

$font(Calibri Bold,10,,227-35-116)
$alignabs(30,6,$sub(%_width%,4),22,left,middle)$iflonger(%album%,80,$trim($cut(%album%,80))...,%album%)
$char(10)
$font(Calibri Bold,8,,80-166-240)
$cut($if(%album artist%,%album artist%,%artist%),42)

$font(Calibri Bold,8,,80-166-240)
$alignabs($sub(%_width%,220),6,140,22,right,middle)%genre%  Singles  - Default -  - Default -pN&para;•x&copy;HśŔÂ"<n?ś  PanelsU 0 ]  $char(1)CArtist: %artist%$char(10)
$char(1)CTitle: %title%$char(10)
$char(1)CAlbum: %album%ő˙˙˙      Ľ   î"C a l i b r i                          ő˙˙˙      Ľ   î"C a l i b r i                          P&brvbar;đ ÷÷÷                     ˝OCT‘ŠÖOƒfDR‡0,ě  PlayingË ˆ          ő˙˙˙           M S  S h e l l  D l g                                      2 // PerTrack
// Cover
$imageabs2(158,158,,,,,54,29,$replace(%path%,%filename_ext%,)folder.*,NOKEEPASPECT)
$imageabs2(175,175,,,,,45,30,$replace(%path%,%filename_ext%,)cover.*,NOKEEPASPECT)
$imageabs2(158,158,,,,,54,29,$replace(%path%,%filename_ext%,)front.*,NOKEEPASPECT)
$imageabs2(180,180,,,,,43,18,/fooHydrangeaBlack\cover.png,)

// PerTrack

$font(Calibri Bold,14,,227-35-116)
$if(%isplaying%,
$alignabs(240,30,647,30,left,middle)$iflonger(%album%,54,$trim($cut(%album%,54))...,%album%)
,
$alignabs(240,18,647,30,left,middle)No Album
)
$font(Calibri Bold,8,,80-166-240)
$if(%isplaying%,
$alignabs(240,52,647,30,left,middle)$iflonger(%artist%,54,$trim($cut(%artist%,54))...,%artist%)
,
$alignabs(240,38,647,30,left,middle)No Artist
)
$font(Calibri Bold,8,,80-166-240)
$if(%isplaying%,
$alignabs(240,72,647,30,left,middle)$iflonger(%title%,54,$trim($cut(%title%,54))...,%title%)
,
$alignabs(240,58,647,30,left,middle)No Song
)


$font(Calibri Bold,8,normal,247-247-247)
$if(%isplaying%,
$alignabs(240,115,647,30,left,middle)Track played %PLAY_COUNTER% times
,
$alignabs(240,98,647,30,left,middle) 
)

$font(Calibri Bold,8,normal,247-247-247)
$if(%isplaying%,
$alignabs(240,135,647,30,left,middle)Last played %LAST_PLAYED%
,
$alignabs(240,115,647,30,left,middle) 
)

$alignabs(240,155,647,30,left,middle)
$font(Calibri Bold,8,normal,247-247-247)[%__bitrate% kbps ][%__codec%]
$if($strstr(%__codec%,MP3),$if($strstr(%__codec_profile%,VBR), VBR, CBR),) 
| $div(%_filesize%,1048576).$num($div($mul($mod(%_filesize%,1048576),100),1048576),2) MB<ĆPó|ˆI„Đš,PŹ¸đ  Visualisations( äää   őőő                
             d       ˙˙ é˙ Ä  €  @     ô, ú’     őőő                                     	  
     
          ˙˙           d    Ýśn`îE;LźŐI8ëč&reg;  Panels   by artist/album v* Č~Aťôú'Oťđé	  Playlist2Ţ   @@VERSION3@@    @@VERSION3@@  ő˙˙˙           T r e b u c h e t  M S                          ˙˙˙˙   ˙˙˙  f $if(%_selected%,$drawrect(0,0,0,0,brushcolor-SYSCOL-13 pencolor-null))
$if(%_focused%,$drawrect(0,0,0,0,brushcolor-null pencolor-SYSCOL-6))
$if(%_selected%,$textcolor(SYSCOL-9),$textcolor(SYSCOL-8))

$drawrect(0,0,%_width%,1,brushcolor-null pencolor-SYSCOL-6)

$padding(4,0)
$align(right,top)%title%
$align(left,top)$textcolor(80-80-80)%list_index%
Ł  $drawrect(0,0,0,%_height%,brushcolor-SYSCOL-15 pencolor-SYSCOL-15)

$font(,,bold,SYSCOL-18)
$alignabs(2,0,$sub(%_width%,4),%_height%,left,middle)%groupformat%
Z góry dziękuję.

Użytkownik Qbi@k edytował ten post 19 czerwiec 2009 - 00:42
Powód edycji + codebox

0

Strona 1 z 1
 • Nie możesz napisać tematu
 • Nie możesz odpowiedzieć

Użytkownicy przeglądający ten temat: 1
0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych


Oferujemy miejsce na reklame. Kontakt: m.szafranski@foobar2000.pl