foobar2000.pl - polskie forum: [Tutorial] single_column_playlist / trackinfo_mod - foobar2000.pl - polskie forum

Skocz do zawartości

Strona 1 z 1
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć

[Tutorial] single_column_playlist / trackinfo_mod

#1 Użytkownik nie jest zalogowany   clark Ikona

  • foo v0.7
  • Ikona
  • Rejestracja 29-maj 06

Napisano 15 czerwiec 2007 - 10:55

Track Info Mod / Single Column Playlist


Wtyczki te są ostatnio popularne i obecnie stanowią podstawę większych zmian związanych z wyglądem foobara. Natomiast bez znajomości ich funkcji możemy pomarzyć o jakichkolwiek zmianach.

Zanim jednak zaczniemy tworzenie i modyfikowanie funkcji oferowanych przez te wtyczki najlepiej zaopatrzyć się w biblioteki MS Visual C++ 2005 Runtime Library

Aby uruchomić moduł wtyczek musimy dodać je do Layout swojego foobara.
Wykonujemy to w następujący sposób:

Dołączona grafika

Dołączona grafika


Po załadowaniu wtyczek pojawią się one bezpośrednio w oknie naszego foobara. Aby dokonać zmian wpisu klikamy prawym przyciskiem myszy na obszarze wtyczki i wybieramy opcję 'settings...'


Opis funkcji
TrackInfo_Mod / Single_Column_Playlist

:arrow: Funkcja jeśli odtwarzane


Cytat

$if(%isplaying%,
a
,
b)


Funkcja umożliwia nam uruchomienie wewnętrznego kodu, który będzie aktywny wyłącznie w czasie odtwarzania.a określa tekst / funkcję wyświetlaną w trakcie odtwarzania.
b określa tekst / funkcję wyświetlaną gdy odtwarzanie jest zatrzymane.

Przykład:
$if(%isplaying%,
%artist%
,
)

:arrow: Funkcja położenia tekstu:


Cytat

$alignabs(X,Y,w,h,H,V)


(X,Y) - położenie fazy tekstu na osi x:poziomej oraz y:pionowej

(w,h) - szerokość i wysokość wyświetlanej fazy tekstu, jeżeli ustawimy zbyt małe wartości to tekst zostanie obcięty dlatego też najwygodniej jest stosować (%_width%,%_height%) zamiast liczb.


(H,V) - określa punkty poziomego i pionowego wyrównywania fazy tekstu.

(H) - left, center lub right.
(V) - top, middle lub bottom.
:arrow: Funkcja stylu czcionki:


Cytat

$font(NAZWA,ROZMIAR,OPCJA,KOLOR)


NAZWA - np. Calibri
ROZMIAR - rozmiar czcionki od 1 - �
OPCJA - bold, italic, underline, strikeout, nocleartype, glow- and shadow
KOLOR - definiowany jako r-g-b np. "0-0-0" >czarny; "255-255-255" >biały


Przykład:
Dołączona grafika

a (literki widoczne odpowiednio na zdjęciu powyżej)
$font(calibri,15,bold glow-119-213-249 glowblur-10,255-255-255)a

b
$font(calibri,15,bold italic underline strikeout glow-119-213-249 glowblur-10,255-255-255) b

c
$font(calibri,15, textblur-2 bold glow-119-213-249 glowblur-10,255-255-255)  c

d
$font(calibri,15,glowblur-45 bold shadow,255-255-255) d

e
$font(calibri,15,bold glow-119-213-249 glowalpha-50,255-255-255) e

f
$font(calibri,15,bold glow-119-213-249 glowblur-0,255-255-255) f

g
$font(calibri,15,bold glow-119-213-249 glowexpand-7 glowblur-10,255-255-255) g

:arrow: Funkcja wyświetlania grafiki:
a.) Prosta funkcja wyświetlania grafiki


Cytat

$imageabs(X,Y,nazwa_pliku,opcja)(X,Y) - położenie obrazka na osi x:poziomej oraz y:pionowej
(nazwa_pliku) - wpisując samą nazwę pliku odsyłamy funkcję do domyślnej lokalizacji pliku graficznego jaką jest katalog_foobara
(opcja) - ALPHA-x, FLOW

Przykład:
$imageabs(0,0,imageszdjecie.png,flow alpha-150)
b.) Złożona funkcja wyświetlania grafiki


Cytat

$imageabs2(szerokoscObszaru,wysokoscObszaru,położenieZdjęciaOśX,położenieZdjęciaOśY
,szerokoscZdjecia,wysokoscZdjecia,położenieObszaruOśX,położenieObszaruOśY,nazwa_pliku,opcja)


(nazwa_pliku) - wpisując samą nazwę pliku odsyłamy funkcję do domyślnej lokalizacji pliku graficznego jaką jest katalog_foobara

(opcja) - ALPHA-x, (współczynnik przezroczystości obrazka od 0 - 255)
VALIGN-T (pionowa pozycja-TOP), VALIGN-B (bottom), HALIGN- (left)L, HALIGN-R (right)
ROTATEFLIP-x

W zależności od parametru 'x':
Dołączona grafika


przykłady użycia funkcji $imageabs2
âďż˝˘ możemy użyć także pełnej ścieżki dostępu do pliku

Cytat

C:\katalog_foobara\nazwa_pliku_graficznego.'png'


âďż˝˘ możemy ustawić parametr wskazujący na plik znajdujący się w katalogu aktualnie odtwarzanych plików audio, jest to bardzo przydatne w przypadku okładek

>przykład:

Cytat

$imageabs2(100,100,,,100,100,$sub($div(%_width%,2),50),$sub($div(%_height%,2)
,50),$replace(%path%,%filename_ext%,cover.jpg,?,),)


Opis:
(100,100,,,100,100,...)- automatyczne pomniejszenie obrazka do 100x100 pixeli
(50,...50,) - położenie obrazka na osi X,Y
cover.jpg - nazwa naszego pliku (można dostosować w ramach potrzeb, należy jednak pamiętać o formacie pliku graficznego!)

âďż˝˘ możemy wymusić odczyt pliku z katalogu naszego użytkownika (przydatne jeżeli uznamy opcji per-user settings)
>przykład:

Cytat

$imageabs2(100,100,,,100,100,$sub($div(%_width%,2),50),$sub($div(%_height%,2)
,50),$replace(%foobar_profile_directory%,cover.jpg,?,),)


Opis:
(100,100,,,100,100,...)- automatyczne pomniejszenie obrazka do 100x100 pixeli
(50,...50,) - położenie obrazka na osi X,Y
:arrow: Funkcja przyciski:1.) przyciski tekstowe:


a.) Prosta funkcja przycisków:


Cytat

$button2(dystansX,dystansY,położenieOśX,położenieOśX,szerokoscObszaru
,wysokoscObszaru
,TEKST,aktywny_TEKST*,POLECENIE,OPCJA)


aktywny_TEKST* - zmiana wyświetlania tekstu gdy najedziemy nań myszką.

Przykład funkcji

Cytat

$button2(10,10,0,0,99,23,'$font(tahoma,8,,0-0-0)Odtwarzaj'
,
'$font(tahoma,9,underline,0-0-0)Odtwarzaj',play,)


Opis:
(10,10,0,0,99,23) - położenie możemy dostosować w ramach potrzeb
(tahoma,8,,0-0-0) - odpowiednia czcionka / rozmiar / kolor (RGB 0-255)
Odtwarzaj - dowolny tekst jaki zostanie wyświetlony
Play - zdefiniowana funkcja która zostanie wykonana po kliknięciu myszką w obszarze tekstowym.b.) Złożona funkcja przycisków:


Umożliwia wykrycie aktualnego stanu danego polecenia i wyświetlenie odpowiedniego tekstu. Przykładowo jeżeli odtwarzanie jest zatrzymane wyświetl "PLAY" a jeżeli foobar jest w trakcie odtwarzania wyświetl "PAUSE".

W tym przypadku wymagana jest jednak wtyczka cwb_hooks

Przykład:

$if(%isplaying%,$if(%ispaused%,
 
$button2(10,10,0,0,130,23,'$font(tahoma,8,,128-128-128)play','$font(tahoma,9,underline,128-128-128)play',play,), 
 
$button2(10,10,0,0,130,23,'$font(tahoma,8,,128-128-128)pause','$font(tahoma,9,underline,128-128-128)pause',pause,))
,$button2(10,10,0,0,130,23,'$font(tahoma,9,bold,0-0-0)play','$font(tahoma,9,bold,0-0-0)play',play,) 
 
)Przykład2: Przyciski tekstowe playback_order
Dołączona grafika


$if(
$not($stricmp(%cwb_playback_order%,default))
,
 
$button2(10,10,0,0,130,23,'$font(tahoma,8,,128-128-128)default','$font(tahoma,9,underline,128-128-128)default - ON',default,),
$button2(10,10,0,0,130,23,'$font(tahoma,9,bold,0-0-0)default','$font(tahoma,9,bold,0-0-0)default',default,)
 
)
 
$if(
$not($stricmp(%cwb_playback_order%,'repeat (playlist)'))
,
 
$button2(10,30,0,0,130,23,'$font(tahoma,8,,128-128-128)repeat playlist','$font(tahoma,9,underline,128-128-128)repeat playlist - ON','repeat (playlist)',),
$button2(10,30,0,0,130,23,'$font(tahoma,9,bold,0-0-0)repeat playlist','$font(tahoma,9,bold,0-0-0)repeat playlist','repeat (playlist)',)
 
)
 
$if(
$not($stricmp(%cwb_playback_order%,'repeat (track)'))
,
 
$button2(10,50,0,0,130,23,'$font(tahoma,8,,128-128-128)repeat track','$font(tahoma,9,underline,128-128-128)repeat track - ON','repeat (track)',),
$button2(10,50,0,0,130,23,'$font(tahoma,9,bold,0-0-0)repeat track','$font(tahoma,9,bold,0-0-0)repeat track','repeat (track)',)
 
)
 
$if(
$not($stricmp(%cwb_playback_order%,'shuffle (albums)'))
,
 
$button2(10,70,0,0,130,23,'$font(tahoma,8,,128-128-128)shuffle albums','$font(tahoma,9,underline,128-128-128)shuffle albums - ON','shuffle (albums)',),
$button2(10,70,0,0,130,23,'$font(tahoma,9,bold,0-0-0)shuffle albums','$font(tahoma,9,bold,0-0-0)shuffle albums','shuffle (albums)',)
 
)
 
$if(
$not($stricmp(%cwb_playback_order%,'shuffle (directories)'))
,
 
$button2(10,90,0,0,130,23,'$font(tahoma,8,,128-128-128)shuffle directories','$font(tahoma,9,underline,128-128-128)shuffle directories - ON','shuffle (directories)',),
$button2(10,90,0,0,130,23,'$font(tahoma,9,bold,0-0-0)shuffle directories','$font(tahoma,9,bold,0-0-0)shuffle directories','shuffle (directories)',)
 
)
 
$if(
$not($stricmp(%cwb_playback_order%,'shuffle (tracks)'))
,
 
$button2(10,110,0,0,130,23,'$font(tahoma,8,,128-128-128)shuffle tracks','$font(tahoma,9,underline,128-128-128)shuffle tracks - ON','shuffle (tracks)',),
$button2(10,110,0,0,130,23,'$font(tahoma,9,bold,0-0-0)shuffle tracks','$font(tahoma,9,bold,0-0-0)shuffle tracks','shuffle (tracks)',)
 
)
2.) przyciski graficzne:

Cytat

$button(dystansX,dystansY,położenieOśX,położenieOśY,szerokoscObszaru
,wysokoscObszaru
,plik_graficzny,aktywny_plik_graficzny*,POLECENIE,OPCJA)


aktywny_plik_graficzny* - zmiana wyświetlanego pliku graficznego (np. w celu podświetlenia) gdy najedziemy nań myszką.

Przykład:

Cytat

$button(0,0,0,0,25,25,images\pause.png
,images\pause_hover*.png,pause,)


Opis:
(0,0,0,0,25,25,) - współrzędne obrazka
images\pause.png - sciezka do pliku graficznego
pause_hover*.png - sciezka do aktywnego pliku graficznego
pause - zdefiniowana funkcja która zostanie wykonana po kliknięciu myszką w obszarze graficznym.
:arrow: Funkcja - $drawrect - "rysuj prostokąt":Cytat

$drawrect(położenieOśX,położenieOśY,szerokosc,wysokosc
,KolorRamki-R-G-B KolorWypełnienia-R-G-B Opcja)


Opcja:
° ALPHA przezroczystość 0-255.
° EXPAND - powiększa o dana ilość pikseli (np. expand-77)
° BLUR - efekt rozmycia (np. blur-10)
° WIDTH - kontrola szerokości / grubości ramki (np. width -10)


âďż˝˘ Aby uzyskać prostokąt pusty w środku (ramka) ustawiamy dla brushcolor parametr > null :
>Przykład:
$drawrect(,,,,pencolor-0-128-255 brushcolor-null)


âďż˝˘ Przykład zastosowania $drawrect jako progressbar:
// PerSecond
$if(%isplaying%,
 
$puts(progress,$muldiv(%playback_time_seconds%,$sub(%_width%,24),%length_seconds%))
$drawrect(10,85,$sub(%_width%,20),6,brushcolor-null pencolor-86-106-160),)
$ifgreater($get(progress),0,$padding(9,85)$drawrect(3,2,$get(progress),2,brushcolor-130-160-240 pencolor-nulll),)

:arrow: Funkcja zaznaczenia :


%_selected%


%_selected% wraz z funkcją $drawrect "rysuj prostokąt" (opisana powyżej) jest bardzo przydatna w przypadku Single Column Playlist, daje nam możliwość zaznaczenia jednego bądź grupy utworów widocznych na naszej liście.

Dołączona grafika

Przykład:
$if(%_selected%,$drawrect(108,0,0,0,brushcolor-255-255-200 pencolor-null))
:arrow: Pytania związane z single column playlist prosimy kierować TUTAJ

:arrow: Natomiast te związane z konfiguracją trackinfo mod TUTAJ
Dołączona grafika

"Live 4 Music"
0

Strona 1 z 1
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć

Użytkownicy przeglądający ten temat: 8
0 użytkowników, 8 gości, 0 anonimowych


Oferujemy miejsce na reklame. Kontakt: m.szafranski@foobar2000.pl