foobar2000.pl - polskie forum: [Tłumaczenie] foobar2000: Titleformat Reference - foobar2000.pl - polskie forum

Skocz do zawartości

Strona 1 z 1
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć

[Tłumaczenie] foobar2000: Titleformat Reference

#1 Użytkownik nie jest zalogowany   KoSu Ikona

  • 10% ekstraktu z foo
  • Ikona
  • Rejestracja 19-luty 06

Napisano 27 październik 2006 - 18:22

foobar2000 - Titleformat - tłumaczenie

Zamieszczam tłumaczenie artykułu (ale nie wiem czy w dobrym miejscu na forum ) z wiki hydrogenaudio "Titleformat Reference". Chciałem pomóc ludziom którzy ni w ząb nie umieją języka angielskiego, a chcieliby pisać dobrze skrypty do Foobara. Tłumaczyłem to po nocach i jeszcze jest parę rzeczy do poprawienia, chciałbym żeby mi użytkownicy pomogli poprawić błędy, które były popełnione albo przez przypadek, albo mojej niekompletnej wiedzy.

Ten artykuł zawiera informacje na temat wbudowanego języka skryptowego do formatowania głównie listy odtwarzania.

Pole referencji jest to nazwa pola "wciśnięta" pomiędzy znaki procenta ( % ), np. %artist%. Wywołanie funkcji zaczyna się od znaku dolara ( $ ), następnie nazwa funkcji i parametr funkcji. Parametr może być pusty - oznaczony w () - albo może zawierać jeden lub więcej parametrów oddzielonych przecinkiem, czyli funkcja wygląda np. tak $abbr(%artist%). Składnia takiej funkcji nie może zawierać spacji, np. między dolarem a nazwą funkcji, albo między nazwą funkcji a nawiasem z parametrami.

Field remappings
Czyli dosłownie mówiąc "przemapowane pola".

Niektóre z pól dostępne poprzez %nazwa% są przemapowane do innych wartości po to żeby pisanie skryptów formatowania stało się bardziej wygodne.

Metadata czyli "metadane"

%album artist%

Oznacza inaczej funkcje $if3($meta(album artist),$meta(artist),$meta(composer),$meta(performer)).
Znaczenie i działanie funkcji if3 i meta będzie opisane niżej, ale dla szybkiego wyjaśnienia: jeśli dacie funkcje meta z parametrem "album artist" to program sprawdzi czy jest taki tag w pliku mp3 i wyświetli jego zawartość, jeśli go nie będzie to zwróci pustkę, ta funkcja wyżej sprawdzi czy jest album artist, jeśli go nie ma to czy jest artist, jeśli nie to czy composer a na końcu performer. Ale po co się męczyć skoro to wszystko mamy dzięki właśnie Field remapping i możemy napisać po prostu %albumartist%.

%album%

Zdefiniowane jako $if3($meta(album),$meta(venue)).

%artist%

Zdefiniowane jako $if3($meta(artist),$meta(album artist),$meta(composer),$meta(performer)).

%disc%

Zwraca numer płyty, który jest pobierany z tagu discnumber.

Znacznik zgodny z %discnumber%.

%discnumber%

Zwraca numer płyty, który jest pobierany z tagu discnumber.

Znacznik zgodny z %disc%.

%track artist%

Zdefiniowane jako $meta(artist), to funkcja nic nie zwróci.

%title%

Zdefiniowane jako $if2($meta(title),%_filename%) ale bez rozszerzenia ( czyli bez .mp3, .wmv itd ).

%track%

Zwraca tracknumber.

Znacznik zgodny z %tracknumber%.

%tracknumber%

Zwraca tracknumber.

Znacznik zgodny z %track%.

Informacje techniczne

%bitrate%

Zdefiniowane jako $if2($info(bitrate_dynamic),$info(bitrate)), zwraca aktualny bitrate jeśli go niema zwraca średni bitrate. Jeśli żadne z nich nie jest dostępne - standardowo, nic nie zwraca.

$channels%

Zdefiniowany jako $channels(). Zwraca ilość kanałów w formie tekstu; zwraca "mono" i "stereo" zamiast "1" i "2".

%filesize%

Zdefiniowany jako %_filesize%, zwraca rozmiar pliku w bajtach.

%samplerate%

Zdefiniowany jako $info(samplerate), zwraca częstotliwość próbkowania z Hercach ( Hz )

%codec%

Zdefiniowany jako $codec(), zwraca nazwę kodeku.

Pola specjalne

%playlist_number%

Zdefiniowane jako $num(%_playlist_number%,$len(%_playlist_total%)), zwraca pozycje ścieżki jako indeks na liście odtwarzania. Pierwsza ścieżka ma numer 01 i leci dalej wiadomo.

Control flow - nie mam pojęcia jak to przetłumaczyć żeby tu pasowało więc nazwę to po prostu kontrolą.

Funkcje w tej sekcji mogą zostać użyte do pisania warunków aby uruchamiać konkretne wyrażenia.

[...] (sekcja warunkowa)

Sprawdza wyrażenie pomiędzy znakami [ i ]. Jeśli zawiera prawde zwraca zawartość jeśli fałsz zwraca znak zapytania,

przykład: [%artist%] zwróci wartość tagu artist jeśli istnieje, jeśli nie istnieje zwróci "?".

$if(warunek,prawda,fałsz)

Jeśli "warunek", oczywiście jeśli warunek nie sprawdzi się, zwracany jest fałsz.

$if2(a,działanie)

Tak jak $if(a,a,działanie) z wyjątkiem tego że a jest sprawdzany tylko raz.

$if3(a1,a2,...,aN,coś)

Sprawdza argumenty a1,a2,a3 itd aż któryś będzie prawdą, wtedy wartość tego argumentu jest zwracana, jeśli żaden nie jest prawdą "coś" jest zwracane.

$ifequal(n1,n2,coś1,coś2)

Porównuje liczby całkowite n1 i n2. Jeśli n1 jest równe n2, wtedy wartość coś1 jest zwracana, jeśli nie jest równa, zwracana jest wartość coś2.

$ifgreater(n1,n2,coś1,coś2)

Porównuje liczby całkowite n1 i n2, jeśli n1 jest większe od n2, zwracana jest wartość coś1, jeśli nie, zwracana jest wartość coś2.

$iflonger(s1,s2,coś1,coś2)

Porównuje długość ciągów s1 i s2, jeśli s1 jest dłuższy od s2, wartość coś1 jest zwracana, jeśli nie to coś2.

$select(n,a1,...,aN)

Jeśli wartość n jest pomiędzy 1 a N, wartość aN jest zwracana, jeśli nie, zwracany jest fałsz.

Funkcje arytmetyczne

Funkcje w tej sekcji mogą zostać użyte do wykonania działań arytmetycznych na liczbach całkowitych. Ciąg znaków będzie automatycznie przekonwertowany na liczby i na odwrót. Konwersja na liczby używa najdłuższego prefiksu danego ciągu, kótry może być zintrepretowany na liczbe. Poprzedzające spacje będą ignorowane.

Przykład:
"c3po" -> 0, ciąg znaków nie będący liczbą;
"-12" -> -12, ciąg znaków przekonwertowany na liczbę (minus dwanaście);
"- 12" -> 0, ciąg znaków nie będący liczba ponieważ przed dwunastką znajduje się spacja.

$add(a,B)

Dodaje a i b.

Może być użyte z arbitralną liczbą argumentów. $add(a,b,...).

$div(a,B)

Dzieli a przez b. Jeśli b wynosi zero, zwraca a.

Może być użyte z arbitralną liczbą argumentów. $div(a,b,...).

$greater(a,B)

Zwraca prawdę.

$max(a,B)

Zwraca maksimum z a i b.

Może być użyte z arbitralną liczbą argumentów. $max(a,b,...).

$min(a,B)

Zwraca minimum z a i b.

Może być użyte z arbitralną liczbą argumentów. $min(a,b,...).

$mod(a,B)

Oblicza resztę z dzielenia a przez b. Wynik ma ten sam znak co a. Jeśli b jest zero, wynik to a.

Może być użyte z arbitralną liczbą argumentów. $mod(a,b,...).

$mul(a,B)

Mnoży a i b.

Może być użyte z arbitralną liczbą argumentów. $mul(a,b,...).

$muldiv(a,b,c)

Mnoży a i b, potem dzieli przez c. Wynik jest ustawiany do najbliżej liczby całkowitej.

$rand()

Generuje losową liczbę w zasięgu od 0 do 2³²-1.

$sub(a,B)

Odejmuje b od a.

Może być użyte z arbitralną liczbą argumentów. $sub(a,b,...).

Funkcje Boolean

Funkcje w tej sekcji mogą być użyte do pracy z wartościami prawda i fałsz, które nie mają takiego "wyraźnego" urzeczywistnienia w skrypcie. Nie zwracają ani ciągów ani liczb. Można ich użwać do bardziej kompleksowych warunków z funkcją $if. Po prostu jednym słowem ( a raczej dwoma ) są to operatory logiczne.

$and(...)

"i" jako operator logiczny. Zwraca prawdę, wtedy i tylko wtedy kiedy wszystkie argumenty zwracają prawdę.

Specjalny przykład: $and(x,y) są prawdą, jeśli jest inaczej to jest fałszem.

$or(...)

"lub" jako operator logiczny. Zwraca prawdę, jeśli chociaż jeden z argumentów zwraca prawdę.

Specjalny przykład: $or(x,y) jest prawdą, jeśli jest inaczej to jest fałszem.

$not(x)

"nie - zaprzeczenie" jako operator logiczny. Zwraca fałsz jeśli x jest prawdą, jeśli jest fałszem zwraca prawdę.

$xor(...)

"wyłącznie" jako operator logiczny. Zwraca prawdę jeśli nie parzysta liczba argumentów zwraca prawdę

Specjalny przykład: $xor(x,y) ), jeśli jest inaczej to zwracany jest fałsz.

Funkcje kolorów

$blend(kolor1,kolor2,część,całość)

Zwraca kolor, który jest mieszanką kolor1 i kolor2. Jeśli "część" jest mniejsza albo równa zero, zwracany jest kolor1, jeśli "część" jest większa lub równa od "całość" to kolor2 jest zwracany. W przeciwnym razie zmieszany kolor jest zwracany jako część wyrażona w "część" kolor1 i "całość" kolor2. Mieszanie odbywa się w systemie RGB.

$hsl()

Resetuje kolor tekstu na domyślny.

$hsl(h,s,l)

Ustawia kolor dla tekstu w systemie HSL. h, s i l jest to hue(barwa), saturation(nasycenie) oraz lightness(jasność) i to jest kolor dla tekstu który nie jest zaznaczony. Kolor dla zaznaczego tekstu jest to inwersja koloru dla niezaznaczonego. Zasięg dla h,s i l jest od 0 do 240; funkcja jest zaprojektowana do interpretacji tych wartości w taki sam sposób jak oknie dialogowym Windowsa.

$hsl(h1,s1,l1,h2,s2,l2)

Ustawia kolor dla tekstu w systemie HSL. h1,s2,l2 jest dla tekstu niezaznaczonego, a h2,s2,l2 jest dla tekstu zaznaczonego.

$rgb()

Resetuje kolor tekstu na domyślny.

$rgb(r,g,B)

Ustawia kolor dla tekstu. r,g i b to red(czerwony), green(zielony) i blue(niebieski) i to jest dla niezaznaczonego tekstu, dla zaznaczonego jest inwersja koloru.

$rgb(r1,g1,b1,r2,g2,b2)

Ustawia kolor dla tekstu na takiej samej zasadzie jak $hsl(h1,s1,l1,h2,s2,l2) tyle ze w systemie RGB.

$transition(ciąg,kolor1,kolor2)

Wstawia kod koloru w ciąg, więc pierwszy znak oznacza kolor1, a ostatni znak oznacza kolor2 i znaki pomiędzy są zmieszanymi kolorami. Mieszanie jest w RGB. Te kody kolorów są dodatkowymi znakami także będą policzone poprzez funkcje które manipulują ciągami. Np. jeśli potrzebujesz "przyciąć" ciąg, powinieneś to zrobić przed zastosowaniem funkcji $transition.

"Now playing" info

Funkcje i pola w tej sekcji są użyteczne w skryptach operujących na aktualnie odtwarzanych ścieżkach, np. status bar, tytuł głównego okna oraz skrypt copy command.

Pola specjalne

%playback_time%

Zwraca czas który upłynął sformatowany na [GG:]MM:SS

%playback_time_seconds%

Zwraca czas który upłynął w sekundach. ( na starych wersjach foobara - %_time_elapsed% )

%playback_time_remaining%

Zwraca ile czasu zostało do zakończenia ścieżki sformatowany na [GG:]MM:SS. ( na starych wersjach foobara - %_time_remaining% )

%playback_time_remaining_seconds%

Zwraca pozostały czas w sekundach. ( na starych wersjach foobara - %_time_remaining_seconds% )

%length%

Zwraca długość ścieżki w [GG:]MM:SS ( na starych wersjach foobara - %_time_total% )

%length_ex%

Zwraca długość ścieżki w [GG:]MM:SS:MM <- to ostatnie to milisekundy :D

%length_seconds%

Zwraca długość ścieżki w sekundach ( na starych wersjach foobara - %_time_total_seconds% )

%length_seconds_fp%

Zwraca długość ścieżki w sekundach ale z mega dokładnością po przecinku.

%length_samples%

Zwraca długość ścieżki w *samplach* czyli jest to długość pomnożona przez częstotliwość próbkowania.

Info listy odtwarzania

Funkcje w tej części nadają się dla skryptów związanych z listą odtwarzania np. masstager.

Pola specjalne

%isplaying%

Zwraca "1" jeśli dany plik jest aktualnie odtwarzany i nie zwraca nic w przeciwnym wypadku.

%ispaused%

Tak jak wyżej tylko tutaj sprawdzane jest to czy plik jest spauzowany.

%list_index%

Zwraca numer zaczynajac od zera indeksu danej sciezki na liście odtwarzania. Pierwsza ścieżka ma numer 1. Zobacz także %playlist_number%

%list_total%

Zwraca liczbę wszystkich ścieżek na liście odtwarzania.

Stara wersja - %_playlist_total% - nadal działa

%playlist_name%

Zwraca nazwę listy odtwarzania zawierającą daną ścieżkę.

Stara wersja - %_playlist_name% - nadal działa

u]Funkcje ciągów[/u]

Funkcje w tej sekcji mogą być użyte to manipulacji nad ciągami znaków.

$abbr(x)

Zwraca skrót od x.

$abbr(x,len)

Zwraca skrót od x, jeśli x jest dłuższe od len, jeśli nie, zwraca skrót od len.

$ansi(x)

Zamienia x na system kodowania ANSI i zwraca to. Jakikolwiek znak nie występujący w tym systemie zostanie usunięty/zamieniony. Użyteczne do masowego zmieniania nazw plików aby zapewnić kompatybilność z programami które nie używają unicode.

$ascii(x)

Zamienia x na system kodowania ASCII. Jakikolwiek znak nie występujący w tym systemie zostanie usunięty/zamieniony.

$caps(x)

Zamienia pierwszą literę w każdym słowie ciągu x na wielką i resztę na małą.

$caps2(x)

Zamienia pierwszą literę w każdym słowie ciągu x na wielką i resztę zostawia tak jak występuję w ciągu.

$char(x)

Wstawia znak typu Unicode z kodem x.

$crc32(a)

Oblicza CRC32 ciągu a jako liczba. Sensownie używać tego do skryptów dotyczących kolorowania.

Przykład: $rgb($mod($crc32(%album%),256),128,128)

$crlf()

Wstawia znak "koniec linii". Może być użyte do generowania wielu liń do wyświetlenia, np. do systemowej przestrzenii notyfikycjnej ( po prostu opis do traya )

$cut(a,len)

Zwraca pierwszy znak z len od lewej od a.

$directory(x)

Wyciąga nazwę folderu ze ścieżki pliku x.

$directory(x,n)

Wyciąga nazwę folderu ze ścieżki pliku x; idzie n poziomów wyżej w drzewku explorera ( chyba )

$ext(x)

Wyciąga rozszerzenie z x który musi być nazwą pliku lub jego ścieżką.

$filename(x)

Wyciąga nazwę z pełnej ścieżki do pliku.

$fix_eol(x)

Jeśli x zawiera znak "końca linii" (CR-LF), znak końca linii i cały tekst od prawej strony jest zastępowane " (...)". W przeciwnym razie x jest zwracane przez żadnych zmian.

$fix_eol(x,indicator)

Jeśli x zawiera znak "końca linii" (CR-LF), znak końca linii i cały tekst od prawej strony jest zastępowane przez "indicator". W przeciwnym razie x jest zwracane przez żadnych zmian.

$hex(n)

Formatuje liczbę całkowitą n na system szesnastkowy.

$hex(n,len)

Formatuje liczbę całkowitą n na system szesnastkowy z cyframi "len". Wrzuca zero od lewej jeśli będzie to konieczne.

$insert(a,b,n)

Wstawia "b" w "a" po "n" znakach.

$left(a,len)

Zwraca pierwszy znak od lewej z len od a.

$len(a)

Zwraca długość ciągu a w znakach.

$len2(a)

Zwraca długość ciągu a w znakach, uwzględniając zasadę podwójnej szerokości znaków ( podwójnej szerokości znaki będą liczone jako dwa ).

$longer(a,B)

Zwraca prawdę, jeśli ciąg a jest dłuższy od b, w przeciwnym wypadku zwraca fałsz.

$lower(a)

Zamienia ciąg a na małe litery.

$longest(a,...)

Zwraca najdłuższy z argumentów. Może być użyte z arbitralną liczbą ciągów.

$num(n,len)

Formatuje liczbę całkowitą n na system dziesiątkowy z cyframi len. Wrzuca zera od lewej jeśli potrzeba.

$pad(x,len)

Wrzuca x od lewej ze spacjami do znaków len.

$pad_right(x,y)

Wrzuca x od prawej ze spacjami do y.

$pad(x,len,char)

Wrzuca x od lewej z char do znaków len.

$pad_right(x,len,char)

Wrzuca x od prawej z char do znaków len.

$padcut(x,len)

Zwraca piewsze znaki z len od lewej x, jeśli x jest dłuższe od len. W przeciwnym wypadku wrzuca x od lewej ze spacjami do znaków len.

$padcut_right(x,len)

Zwraca piewsze znaki z len od lewej x, jeśli x jest dłuższe od len. W przeciwnym wypadku wrzuca x od prawej ze spacjami do znaków len.

$progress(poz

Tworzy pasek postępu: poz to znaki potrzebne do zbudowania paska postępu.

Przykład: $progress( stworzy "====#===============", znak hash "#" będzie się przemieszczał w raz postępem muzyki.

$progress2(poz

Tworzy pasek postępu: poz to znaki potrzebne do zbudowania paska postępu. Tworzy trochę inny pasek niż funkcja wyżej po prostu drugi znak pokrywa pierwszy aż wszystkie znaki będą z "b".

$repeat(a,n)

Zwraca n kopii a. "a" jest sprawdzane raz przed użyciem, więc ta funkcja nie może być pętlowana.

$replace(a

W ciągu a.

Przykład: $replace(a)

Przykład: zamiana polskich liter
$replace(%title%,ą,a,ć,c,ę,e,ł,l,ń,n,ó,o,ś,s,ż,z,ź,z)

$right(a,len)

Zwraca pierwszy znak z len od prawej od a.

$roman(n)

Formatuje liczbę całkowitą n w styl rzymski. Czyli np.: 2-II, 5-V itd.

$rot13()

Tworzy transformacje rot13 do danego ciągu ( rot13 - prosty szyfr przesuwający, (właściwie kodowanie), polegający na zamianie każdego znaku alfabetu łacińskiego na znak występujący 13 pozycji po nim)

Przykład: $rot13('foobar2000') -> "sbbone2000".

$shortest

Zwraca najkrótszy z argumentów, może być użyte z dużą liczbą argumentów.

$strchr(s,c)

Znajduje pierwszy znak c w ciągu s.

Przykład: $strchr(abca,a) -> 1

$strrchr(s,c)

Znajduje ostatni znak c w ciągu s.

Przykład: $strrchr(abca,a) -> 4

$strstr(s1,s2)

Znajduje pierwszy ciąg s2 w ciągu s1.

$strcmp(s1,s2)

Tworzy dokładne porównanie ciągów s1 i s2. ( chyba )

$stricmp(s1,s2)

Tworzy niedokładne porównanie ciągów s1 i s2 ( chyba )

$substr(s,m,n)

Zwraca podciąg ciągu s, zaczynając od m-tego znaku i kończąc na n-tym znaku.

$trim(s)

Usuwa zaczynające i węwnetrzne spacje w stringu s. ( tak mi się wydaje )

$tab()

Wstawia jeden znak tabulatora ( taka duża spacja :) )

$tab(n)

Wstawia n znaków tabulatora

$tab()tekst$tab()

Wyrównanie tekstu do środka.

$upper(s)

Przerabia cały string s na duże litery.

Info ścieżki

Funkcje i pola w tej sekcji mogą być użyte do dostępu informacji o ścieżkach.

Metadane

$meta(nazwa)

Zwraca wartość taga nazwanego "nazwa". Jeśli jest kilka wartości pod tym tagiem, to one są powiązane znakiem przecinka jako separator.

Przykład: $meta(artist) -> "He, She, It"

$meta(nazwa,n)

Zwraca n-tą wartość ( liczoną»ciągów
od zera ) taga nazwanego "nazwa"

Przykład: $meta(artist,1) -> "She"

$meta_sep(nazwa,sep)

Zwraca wartość taga nazwanego "nazwa". Jeśli jest kilka wartości pod tym tagiem, są one powiązane znakiem sep jako separator.

Przykład: $meta_sep(artist,'+') -> "He + She + It"

$meta_sep(nazwa,sep,osta_sep)

Zwraca wartość taga nazwanego "nazwa". Jeśli jest kilka wartości pod tym tagiem, są one powiązane znakiem sep jako separator z wyjątkiem ostatniego separatora którym będzie osta_sep.

Przykład: $meta_sep(artist,', ',', and ') -> "He, She and It"

$meta_test(...)

Zwraca 1, jeśli wszystkie podane tagi istnieją, w przeciwnym wypadku zwraca "undefined"

Przykład: $meta_test(artist,title) -> true

$meta_num(nazwa)

Zwraca liczbę wartości taga nazwanego "nazwa"

Przykład: $meta_num(artist) -> 3 ( oczywiście w przypadku tak jak wyżej że mamy pod artist - he she it )

$tracknumber()

Zwraca numer ścieżki i wrzuca w dwie cyfry z zerami ( 01, 02, 03... )

$tracknumber(n)

Zwraca numer ścieżki i wrzuca w n cyfr z zerami ( jeśli damy n-4 to będzie 0001,0002,0003 itd )

Informacje techniczne

$info(nazwa)

Zwraca wartość pola technicznej informacji nazwanego "nazwa"

Dla udogodnienia, alias %__nazwa% nadal jest dostępny i działa.

Przykład: $info(channels) -> 2

Poniżej mamy listę tych pól informacyjnych. Niektóre z nich są zależne od typu ścieżki.

!Nazwa pola - !Opis

Główne

codec - Kodek (np. MP3)
codec_profile - Profil kodeku (np. CBR)
samplerate - Częstotliwość próbkowania, w hercach (np. 44100)
bitrate - Bitrate, ilość kilobitów na sekunde (np. 320)
tool - Narzędzia użyte do stworzenia pliku,możezgadywać np.LAME3.97
encoding - Czyli czy kodowanie stratne czy nie.
channels - Ilość kanałów (np. 2 dla stereo)
bitspersample - Bity na próbę (chyba) (np. 16)
tagtype - Typ taga (np. id3v2,apev2)
cue_embedded - Nie mam pojęcia
md5 - Hash audio MD5, jeśli jest zdefiniowany (np. 1E24A910D91EF09A8CF403C9B6963961)

Inne

ENC_DELAY - wartość enc_delay w LAME (np. 576)
ENC_PADDING - wartość enc_padding w LAME (np. 1536)
MP3_ACCURATE_LENGHT - Wsparcie mp3_accurate_lenght w LAME ( tak lub nie)
MP3_STEREO_MODE - Opcja stereo użyta w pliku MP3 (np. mono,stereo,joint stereo)
VERSION - Wersja narzędzia (np. 3.99)
FLAGS - Flagi narzędzia (np. 22)

$codec()

Zwraca nazwę kodeku ścieżki. Jeśli pole codec nie istnieje, używa rozszerzenia pliku.

Przykład: $codec() -> "WavPack"

$channels()

Zwraca liczbę kanałów w formie tekstu.

Przykład: $channels() -> "stereo"

%__replaygain_album_gain%

Zwraca wartość ReplayGain album gain. //Nie dostępne przez// $info(replaygain_album_gain)

%__replaygain_album_peak%

Zwraca wartość ReplayGain album peak. //Nie dostępne przez// $info(replaygain_album_peak)

%__replaygain_track_gain%

Zwraca wartość ReplayGain track gain. //Nie dostępne przez// $info(replaygain_track_gain)

%__replaygain_track_peak%

Zwraca wartość ReplayGain track peak. //Nie dostępne przez// $info(replaygain_track_peak)

Pola specjalne

$extra(nazwa)

Zwraca wartość pola specjalnego nazwanego "nazwa". Te pola są dostępne także przez %_nazwa%; Zwróć uwagę na dodatkowe podkreślenie. Ta składnia jest ze starej wersji Foobara 0.8. Następujące pola mogą być użyte normalnie.

%filename%

Zwraca nazwę pliku bez folderu i rozszerzenia.

%filename_ext%

Zwraca nazwę pliku z rozszerzeniem ale bez folderu.

%directoryname%

Zwraca nazwę folderu, ale nie całą ścieżke.

%lastmodified%

Zwraca datę i czas kiedy plik był ostatnio modyfikowany. Np. 2005-12-22 00:04:10

%path%

Zwraca ścieżkę.

%path_raw%

Zwraca ścieżkę jako URL włączając w to schemat protokołu.

%subsong%

Zwraca indeks podpiosenki. Indeks podpiosenki jest używany do charakterystycznych multiścieżek w jednym pliku, np. dla cue sheets, ....

$extra(foobar2000_version)

Zwraca ciąg reprezentujący wersję Foobara.

Operacje na zmiennych

Zmienne mogą być użyte do przetrzymywania ciągów i liczb. Nie mogą zawierać wartości true i false. Są najlepsze do przetrzymywania wyników, których potrzebujesz wiele razy. Zmienne nie są case-sensitive ( czyli?)

Np.

Kod Wyjście
$put(foo,bar)$char(10) bar
$get(foo)$char(10) bar
$get(Foo)$char(10) bar
$puts(foo,2000)$char(10)
$get(foo)$char(10) 2000

$get(nazwa)

Zwraca wartość która jest trzymana w zmiennej nazwa, jeśli zmienna jest niezdefiniowana (jeszcze), nic nie zwraca. "Prawdziwe" wartości zwracane przez $get wskazują jeśli zmianna nazwa jest zdefiniowana.

$put(nazwa,wartość)

Wrzuca wartość do zmiennej nazwa i odrazu zwraca wartość.

$puts(nazwa,wartość)

Wrzuca wartość do zmiennej nazwa.


Update:

Oto kolejne dwie komendy których nie ma na wiki a one są w języku skryptowym :)

$set_global(nazwa,wartość)

Wrzuca wartość do zmiennej nazwa. Zmienna utworzona w ten sposób jest globalna i można jej używać np. wielu kolumnach definijąc ją tylko w jednej. Jednak zmienna globalna w sumie nie jest zmienną ponieważ jest tylko do odczytu. Jest statyczna.

$set_style(zależy)

I teraz tak, funkcja set_style ma różne składnie zależy jaki efekt chcesz uzyskać, oto lista:

$set_style(text,kolor1,kolor2)
ustawia kolor dla tekstu, kolor1 to kolor dla niezaznaczonego, a kolor2 dla zaznaczonego.
$set_style(back,kolor1,kolor2)
ustawia kolor dla tła, z kolorami jak wyżej
$set_style(frame-left,1,kolor)
ustawia kolor dla lewej części obramowania (jak zaznaczysz jakąś ścieżkę na playliście to ona jest w takim kwadraciku - obramowaniu ).
$set_style(frame-top,1,kolor)
ustawia kolor dla górnej części obramowania.
$set_style(frame-bottom,1,kolor)
ustawia kolor dla dolnej części.
$set_style(frame-right,1,kolor)
ustawia kolor dla prawej części.


-case sensitive znaczy że wielkość liter jest brana pod uwagę
-$get(nazwa) wskazują jeśli zmienna nazwa jest zdefiniowana

Dyskusja do poradnika przeniesiona TUTAJ
0

Strona 1 z 1
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć

Użytkownicy przeglądający ten temat: 1
0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych


Oferujemy miejsce na reklame. Kontakt: m.szafranski@foobar2000.pl