foobar2000.pl - polskie forum: Tematy pomocy

Skocz do zawartości

Wybierz temat z listy

Tematy pomocy

 1. Korzyci z Rejestracji

  Jak si zarejestrowa i korzyci z bycia zarejestrowanym.

 2. How to Register

  How to register and the added benefits of being a registered member.

 3. IP.Shoutbox

  Contains informations on how to use the features included in the shoutbox, like the quick commands.

 4. Cookies i ich uytkowanie

  Korzyci z uywania cookies oraz sposoby na ich usunicie.

 5. Logging In and Out

  How to log in and out from the board, how to remain anonymous and not be shown on the active users list and what to do if you forget your password.

 6. Przywracanie zgubionego lub zapomnianego hasa

  Jak zresetowa haso gdy go zapomnisz.

 7. Your Settings

  Editing contact information, personal information, avatars, signatures, board settings, languages and style choices.

 8. Twój Panel kontrolny ( Panel Administracyjny)

  Edytowanie informacji o kontakcie, informacjach osobistych, avatars, sygnatury, ustawie forum, jzyka i skór.

 9. Topics and Forums

  A guide to forums, topics, posts and polls.

 10. Powiadomienie e-mailem o nowych wiadomociach

  Jak by powiadamianym, gdy nowe odpowiedzi dodane s do tematu.

 11. Posting

  A guide to the features available when posting or sending messages. Including the post editor, polls and attachments.

 12. Twoja Skrzynka odbiorcza

  Jak wysa wiadomo prywatna, ledzi j, edytowa twoje foldery wiadomoci i archiwizowa zachowane wiadomoci.

 13. Personal Messenger

  How to send personal messages, track them, edit your messenger folders and archive stored messages.

 14. Kontaktowanie si z grup moderujca oraz raportowanie postów

  Gdzie znale list moderatorów i administratorów forum.

 15. Members

  A guide to the member list and member profiles, including profile comments, adding friends and contacting members.

 16. Przegldanie profilu uytkownika

  Jak przeglda profil uytkownika.

 17. Searching Topics and Posts

  How to use the search feature.

 18. Searching

  How to use the search feature.

 19. Przegldanie aktywnych tematów i nowych postów

  Jak zobaczy wszystkie tematy z nowymi ( dzisiejszymi) odpowiedziami i nowe posty od ostatniej Twojej wizyty.

 20. Viewing active topics and new posts

  How to view all the topics which have a new reply today and the new posts made since your last visit.

 21. Wyszukiwanie tematów i postów

  Jak uywa opcji wyszukiwania.

 22. Email Notification of new messages

  How to get emailed when a new reply is added to a topic.

 23. Contacting the staff

  Where to find a list of the board moderators and administrators.

 24. Logowanie i Wylogowywanie

  Logowanie i Wylogowywanie Jak zalogowa i wylogowa si z forum oraz jak pozosta anonimowym i nie by wywietlanym na licie aktywnych uytkowników.

 25. Your Control Panel (My Controls)

  Editing contact information, personal information, avatars, signatures, board settings, languages and style choices.

 26. Calendar

  More information on the boards calendar feature.

 27. Mój Asystent

  Krótki przewodnik jak uywa tego rozszerzenia forum.

 28. Your Personal Messenger

  How to send personal messages, track them, edit your messenger folders and archive stored messages.

 29. Postowanie

  Przewodnik po opcjach towarzyszcym tworzeniu odpowiedzi na forum.

 30. My Assistant

  A comprehensive guide to use this handy little feature.

 31. Lista uytkowników

  Róne sposoby sortowania i wyszukiwania listy uytkowników.

 32. Opcje Tematów

  Przewodnik po opcjach dostpnych podczas przegldania tematów.

 33. Member List

  Explaining the different ways to sort and search through the list of members.

 34. Kalendarz

  Wicej informacji o forumowym kalendarzu

 35. Registration benefits

  How to register and the added benefits of being a registered member.

 36. Cookies and cookie usage

  The benefits of using cookies and how to remove cookies set by this board.

 37. Recovering lost or forgotten passwords

  How to reset your password if you've forgotten it.

 38. Viewing members profile information

  How to view members contact information.

 39. Topic Options

  A guide to the options avaliable when viewing a topic.

 40. Contacting the moderating team & reporting posts

  Where to find a list of the board moderators and administrators.


Oferujemy miejsce na reklame. Kontakt: m.szafranski@foobar2000.pl