foobar2000.pl - polskie forum: Temat pomocy

Skocz do zawartości

Temat pomocy: Kontaktowanie si z grup moderujca oraz raportowanie postów

Kontaktowanie si z grup moderujc

Jeli potrzebujesz skontaktowa si z moderatorem, lub po prostu chcesz zobaczy pen list administratorów, moesz to zrobi klikajc odnonik Zespó moderujcy, który znajdziesz na dole strony gównej forum (pierwszej stronie, któr widzisz odwiedzajc forum), lub z Mój Asystent.

Ta lista wywietla administratorów (tych, którzy maj dostp do panelu administracyjnego), ogólnych moderatorów (tych, którzy mog moderowa wszystkie fora) oraz moderatorów poszczególnych forów.

Jeli chcesz skontaktowa si w sprawie Twojego konta, skontaktuj si z administratorem, natomiast, jeli chcesz skontaktowa si z kim w sprawie postu lub tematu, skontaktuj si z moderatorem ogólnym lub moderatorem poszczególnych forów.

Raportowanie postów

Jeli administrator udostpni t funkcj na forum, zobaczysz przycisk Raportuj w pocie, obok przycisku Cytuj Ta funkcja pozwoli Ci powiadomi o pocie moderatora forum (lub administratora, w przypadku, gdy nie ma dostpnego moderatora danego forum). Moesz uy tej funkcji, jeli uwaasz, e moderator/moderatorzy powinni by poinformowani o danym pocie, jednak, nie uywaj tej funkcji, aby rozmawia z moderatorem/moderatorami! W tym celu moesz uy funkcji wysania e-maila w osobistym posacu (PM)


Oferujemy miejsce na reklame. Kontakt: m.szafranski@foobar2000.pl