foobar2000.pl - polskie forum: Temat pomocy

Skocz do zawartości

Temat pomocy: Twój Panel kontrolny ( Panel Administracyjny)

Twój panel kontrolny jest twoj konsol forum. Moesz w niej zmieni wygld forum i zobaczy, jakie informacje o sobie udostpniasz.

Subskrypcja

Tu zarzdzasz ledzonymi forami i tematami. Zobacz w pomocy temat: Powiadom e-mailem o nowych wiadomociach, aby uzyska wicej informacji jak ledzi tematy.

Edytowanie informacji w profilu.

Ta sekcja pozwoli Ci na dodanie lub usunicie informacji osobistych i dodanie innych informacji o sobie.

Edytuj Sygnatur

Sygnatura uywana na forum jest bardzo podobna do tej uywanej w e-mailach. Jest ona dodawana do spodu kadego postu. Moesz ja czy z BB-Code oraz kodem HTML, jeli administrator na to pozwoli.

Edytuj ustawienia Avatara

Avatar to mae zdjcie pojawiajce si pod twoj nazw uytkownika, gdy przegldasz temat albo ogldasz posta swojego autorstwa. Jeli administrator pozwoli moesz wybra avatara z galerii na forum. Moesz take poda adres Url do posiadanego ju avatara na wasnym serwerze. Moesz take ustawi takie opcje jak szeroko i wysoko, aby avatart zachowa swoje proporcje.

Zmie osobiste zdjcie

Ta sekcja pozwoli Ci na dodanie lub zmienienie zdjcia w twoim profilu. Bdzie ono widoczne, gdy kto postanowi obejrze twój profil z poziomu mini-portalu lub listy uytkowników.

Ustawienia email

Ukryj mój adres e-mail Opcja ta pozwala Ci na zablokowanie moliwoci wysyania e-maili, do Ciebie przez innych uytkowników forum.
Wylij mi informacje o aktualizacjach wysane przez administratoraOpcja ta pozwala administratorowi zawarcie twojego e-maila na jego licie uytkowników. Uywa si tej moliwoci, aby informowa o aktualizacjach i innych wanych sprawach.
Zawieraj kopi postu, kiedy przysyasz powiadomienie o odpowiedzi ze ledzonego tematu,To ustawienie, docza odpowied ze ledzonego tematu do e-maila wysanego w ramach powiadamiania e-mailem o nowych wiadomociach.
Wylij informacj o nadejciu nowej prywatnej wiadomoci, Ta opcja powoduje wysanie informacji o nowej, nie przeczytanej wiadomoci w twojej skrzynce odbiorczej ( Inbox w PM) na podany podczas rejestracji adres e-mail, za kadym razem, gdy taka nadejdzie.
Uaktywni Powiadamianie E-mailem jako domyl akcj?, Zaakceptowanie tego spowoduje automatyczne ledzenie kadego tematu, w którym udzielisz odpowiedzi.

Ustawienia Forum

Z poziomu tej sekcji moesz ustawi stref czasow w której si znajdujesz, ustawi by forum nie wywietlao sygnatur, avatarów i grafik w postach.
Moesz aktywowa opcj powiadamiania o nowych prywatnych wiadomociach za pomoc okna Pop-up ( dziaa tylko podczas przebywania na forum) i wybra czy opcja: Szybka odpowied ma by dostpna czy nie (jeli administrator dopuszcza jej uywania).
Moesz równie wybra ustawienia takie jak liczba tematów/postów wywietlanych na jednej stronie forum.

Skóry i Jzyki

Jeli administrator pozwoli, to moesz zmieni skór i jzyk forum. Istnieje moliwo podgldu zmian przed ich zastosowaniem.

Zmie adres e-mail

W kadym momencie moesz zmieni adres e-mail podany podczas procesu rejestracji uytkownika. Pamitaj jednak, ze w niektórych wypadkach bdziesz musia poda take aktualnie posiadany adres e-mail aby zmieni go na nowy. Zostaniesz poinformowany czy zmiana zostaa zaakceptowana.

Zmie haso

W tej sekcji moesz zmieni swoje haso Pamitaj jednak, ze obecnie posiadane haso bdzie wymagane, aby zmieni je na nowe.


Oferujemy miejsce na reklame. Kontakt: m.szafranski@foobar2000.pl