foobar2000.pl - polskie forum: Temat pomocy

Skocz do zawartości

Temat pomocy: Kalendarz

To rozszerzenie forum stanowi osobisty kalendarz, do którego dostp jest z poziomu linka do kalendarza na gównej stronie forum.

Moesz dodawa swoje osobiste wydarzenia do kalendarza, s one widoczne tylko dla Ciebie. Aby doda nowe wydarzenie, uyj przyciska Dodaj nowe zdarzenie, zostaniesz przeniesiony do ekranu postowania wydarze. Dostpne s trzy typy wydarze, które teraz moesz doda:
  • Pojedynczy dzie/jedno z wydarze moe by dodane przy uyciu pierwszej opcji, wybierajc tylko dat dla niego, kiedy ma si pojawi.
  • Zdarzenie kilku dniowe, to wydarzenie, które obejmuje kilka dni, przy zaznaczeniu daty rozpoczcia, bdziesz musia zaznaczy dat jego koca. Dostpna jest te opcja podwietlania wiadomoci w kalendarzu, przydatna, gdy wywietlanych jest wicej ni jedno takich wydarzenie.
  • Wydarzenie powtarzajce si ,to jedno dniowe wydarzenie, które moesz ustawi, aby pojawiao si w odstpnie czasowym, na przykad, co tydzie, miesic lub rok.
Z polecenia administratora, moesz take doda publiczne wydarzenie, które nie bdzie widoczne tylko dla Ciebie, ale dla wszystkich uytkowników.

Take jeli administrator wybierze tak opcj, bd umieszczane odnoniki do wszystkich urodzin majcych miejsce w danym dniu wywietlanym przez kalendarz. Pojawi si równie Twoje urodziny, jeli wpisae dat urodzin w sekcji Profil Twojego panelu kontrolnego.


Oferujemy miejsce na reklame. Kontakt: m.szafranski@foobar2000.pl