foobar2000.pl - polskie forum: Temat pomocy

Skocz do zawartości

Temat pomocy: Postowanie

Dostpne s trzy róne ekrany postowania. Przycisk Nowy temat dostpny jest w tematach i w odpowiedziach na nie. Pozwoli ci on na dodanie odpowiedzi w temacie, lub stworzenie nowego tematu. Przycisk Sonda, (jeli administrator uaktywni t opcj) równie dostpny jest na forum i w tematach. Za jego pomoc moesz stworzy temat i zawrze w nim ankiet. Gdy przegldasz forum, dostpny jest trzeci przycisk Odpowiedz. Pozwala on na umieszczenie odpowiedzi w interesujcym Ci temacie.

Pisanie nowych tematów i odpowiadanie.

Podczas pisania odpowiedzi moesz uy opcji BB-Code. Opcja ta suy do zaawansowanego formatowania tekstu, oraz dodawania do niego elementów nie bdcych tekstem. W celu uzyskania wikszej iloci informacji kliknij odnonik BB-Code Pomoc znajdujcy si pod spodem menu wyboru Emotikon w ekranie postowania.

Na lewo od ekranu do wpisania treci, jest zbiór emotikon. Moesz klikn na wybranej, co spowoduje jej doczenie do treci pisanej przez ciebie odpowiedzi. Emotikony s te czasem zwane Umiechami lub Bukami').

S trzy opcje dostpne podczas pisania posta. Poka umieszki w tym pocie jeli to ustawienie jest niezaznaczone wtedy tekst jest wywietlany normalnie, bez umieszków. Uyj podpisu w tym pocie pozwala ci zdecydowa czy w tym pocie ma by widoczna twoja sygnatura. Powiadamiaj o odpowiedziach e-mailem. Wybranie tej opcji spowoduje w przypadku odpowiedzi na ten temat wysanie na twój adres informacji o odpowiedzi, zobacz Powiadomienie e-mailem o nowych wiadomociach w celu uzyskania dokadniejszych informacji.

Masz równie moliwo wybrania ikony postu dla postu/tematu, gdy go piszesz. Ta ikona pojawi si zaraz obok nazwy tematu obecnego na forum, lub obok daty/czasu wiadomoci, jeli pisae odpowied w danym temacie.

Jeli administrator uaktywni t opcj to zobaczysz take opcje doczania pliku, które pozwol Ci doczy plik i zaadowa go, kiedy postujesz. Kliknij przycisk Przegldaj, aby wybra plik do zaadowania. Jeli adujesz plik graficzny bdzie on widoczny w tym pocie natomiast, jeli adujesz pliki innego typu, bd widoczne w pocie jako linki.

Opcje Sondy

Jeli postanowie napisa sond dostpne bd nastpne dwie opcje. W Pytanie sondy wpisa naley zadawane pytanie. Natomiast w Odpowiedzi sondy naley wpisa moliwe odpowiedzi. Po prostu w kadej linii wpisujesz osobn moliwo odpowiedzi. Maksymalna ilo odpowiedzi ustalana jest przez administratora, i ta warto podana jest na lewo od opcji Odpowiedzi sondy.

Cytowanie postów

Nad kadym postem na forum wywietlany jest przycisk Cytuj. Nacinicie tego przycisku spowoduje dodanie odpowiedzi z zawartym tekstem z posta, który cytujesz. Jeli zdecydujesz si cytowa pojawi si dodatkowe okno, zawierajce cytowany tekst, który moesz dowolnie przeedytowa.

Edytowanie postów

Nad kadym postem napisanym przez ciebie widnieje przycisk Edytuj. Jego nacinicie pozwoli Ci go przeedytowa.

Podczas edycji moesz zobaczy opcj Dodaj linie Edytowane przez do tego postu?. Jeli postanowisz zastosowa t moliwo, do postu zostanie dopisana informacja o tym, ze edytowae ten post, oraz data i czas jego edycji. Jeli nie widzisz tej opcji oznacza to, ze jest ona automatycznie dodawana do kadego posta.

Jeli opcja ta jest niedostpna tylko przy jednym pocie, oznacza to, ze administrator zablokowa Ci moliwo edycji go z powodu przekroczenia limitów edycji naoonych na Ciebie.

Szybka Odpowied

Jeli ta opcja jest zatwierdzona przez administratora, przycisk Szybka odpowied bdzie widoczny w kadym temacie. Klikniecie tego przycisku spowoduje otwarcie Okrojonego ekranu postowania, skracajcego czas wymagany do wywietlenia gównego ekranu postowania. Po naciniciu tego przycisku wpisz w ekranie postowania, który si pojawi tekst. Domylnie szybka odpowied nie uruchamia si w trybie rozszerzonym. Moesz to zmieni w Panelu administracyjnym. Nacinicie przycisku Wicej opcji spowoduje pojawienie si normalnego ekranu postowania.


Oferujemy miejsce na reklame. Kontakt: m.szafranski@foobar2000.pl